PRINCIPPER

I GROW instituttets metoder og tilgange til arbejdet med børn og familier, arbejdes der ud fra fire gennemgående principper. Principperne danner fundament for både undervisningens metode og opbygning af uddannelsesdagene, ligesom at de indegår som gennemgående principper i de pædagogiske og psykologiske tilgange og metoder, som kursisterne lærer at anvende i egen praksis.


Oplevelsesorienteret

En oplevelsesorienteret tilgang giver mulighed for at aktivere de neuropsykologiske processer, der arbejdes med i undervisningen. Her understøttes, at deltageren går fra en kognitiv forståelse af teori og metode og til at integrere dette i eget nervesystem og herigennem videreudvikle egen resonans og selvregulering i arbejdet med børn og familier.


Nærmeste udviklingszone

Den tilpasse forstyrrelse er afgørende for at skabe det rette spændingsfelt mellem tryghed og udvikling. Med afsæt i teorien om Nærmeste Udviklingszone arbejdes der i GROW med en udvidet model, der rummer fire dimensioner: 'kan ikke endnu', 'kan med hjælp', 'kan næsten selv' og 'kan selv'.


Bottom up

Hjernens selvreguleringsystem aktiveres og stimuleres gennem bottom up processer. Når vi intervenerer gennem bottom up processer, møder vi barnet/den voksne i en kontakt, der er regulerende og får dem til at føle sig trygge. Her igennem understøtter vi små udviklingsprocesser, der har en helende og udviklende effekt på de selvregulerende niveauer i hjernen.


Udviklingsalder

I arbejdet med børn og familier kræver indsatser i nærmeste udviklingszone en bevidsthed omkring, hvor den enkelte er i sin udvikling. I GROW skelnes mellem den biologiske alder, barnets og forælderens faktuelle alder og deres udviklingsalder, som beskriver, hvor de er i deres udvikling indenfor udvalgte områder. Eksempelvis kan et barn på 6 år være 3 måneder i sin udviklingsalder indenfor opmærksomhed og en voksen på 30 år kan være 6-9 måneder indenfor sin evne til at afstemme sig følelsesmæssigt med andre.