YDELSER

GROW Instituttet tilbyder en lang række ydelser, der alle har til formål at understøtte og videreudvikle arbejdet med børn og familiers trivsel og udvikling. Ydelserne tager afsæt i GROW Instituttets teoretiske fundament og de fire grundlæggende principper for arbejdet med børn og familier.


Alle ydelser udbydes som uddannelser i GROW Instituttets eget regi og specialdesignes ligeledes til kommuner eller enheder, der ønsker en sammenhængende indsats i skole-, dagtligs- eller forvaltningsregi.


GROW - Udviklingsleg

Der tages afsæt i legens betydning for barnets personlige og sociale udvikling og gives dybtegående viden om, hvordan leg kan anvendes som en aktiv del af pædagogiske og psykologiske indsatser i arbejdet med det enkelte barn og børnegruppen. Derudover gives der redskaber til, hvordan man organiserer legeforløb og aktivt bruger legen både i dyaden (voksen/barn) og med børnegrupper samt en oversigt over, hvilke lege der stimulerer forskellige dele af barnets udvikling.


GROW - Forældreudvikling

Uddannelse og kurser til professionelle med fokus på, hvordan man arbejder med udvikling af forældrekompetencer gennem forældredialog og oplevelsesorienteret samspil. Der tages afsæt i viden om, hvad der ligger til grund for udvikling af forældreressourcer og gives konkrete redskaber til at lave intervensioner i det daglige forældresamarbejde og til at gennemføre oplevelsesorienterede forløb med forældre eller familiegrupper.

GROW - Pædagogik

Et fælles fundament og en fælles vidensbaseret tilgang til arbejdet med børns udvikling i dagtilbud og skoler. Der gives viden om hvilke rammer og tilgange der bedst undersøtter barnets sociale og personlige udvikling i daglige professionelle rammer (vuggestue, børnehave, indskoling, klub mv.) og hvilke lege og aktiviteter, der styrker de indbyrdes relationer i børnegruppen. Ligeledes arbejdes der målrettet med at gøde og videreudvikle den enkelte medarbejders selvregulering og mentaliserings- kapacitet som en afgørende faktor i en samlet organisatorisk indsats.


GROW - Pædagogik retter sig mod personale, der arbejder med familier og børn i dagtilbud og skoler, og vil i særlig grad være anvendeligt for  medarbejdere, der har en vejledende, rådgivende eller ledende funktion. Dette kan eksempelvis dagplejepædagoger, praktikvejledere, sprogvejledere, pædagogiske konsulenter, supervisorer eller pædagogiske ledere.


Kursusbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til tea@grow-consulting.dk eller sarah@grow-consulting.dk.


GROW - Relationer og samspil

Kurser er målrettet forældre, adoptivforældre og plejeforældre og har til formål at gøde og videreudvikle forældrenes tilknytning og tilgang til samspillet med deres barn. Der arbejdes udfra traumers betydning for barnets tilknytning til forældre/familie, og der arbejdes med at gøde forældrenes bevidsthed omkring egne mønstre og vaner i samspillet med barnet. Der gives konkrete redskaber til, hvordan man gennem leg kan styrke tilknytning og relation til sit barn, og hvordan man videreudvikler relationerne til sin partner/ægtefælle i samarbejdet om familiens trivsel og udvikling.